Din guide til Europas vakreste land

Webby!s Italia-guide - tips om italiensk mat, hotell, severdigheter, shopping, uteliv og mye mer.

Typisk italiensk - Italia

http://italia.webby.no/db/fileupload/fasade-san-pietro.jpg

Hva er særegent for den italienske kulturen, og hvordan er Paolo Rossi (gjennomsnitts-italieneren)? Dette er ikke lette spørsmål å besvare gitt kompleksiteten og mangfoldet i og mellom de mange regionene. Stereotypen på Italia er god mat, vakker natur, arkitektur og kunst av høyeste klasse, design og mote. Selvfølgelig er det negative ting som faller nordmenn i mente, som mafia, korrupsjon og ustabile regjeringer. En viktig erkjennelse blir da å godta at disse to sidene av støvel-landet lever side om side, og at det ikke er noen motsetning mellom dem. Den italienske kulturen har nemlig rom for både kreativitet, pågangsmot, gjestfrihet, nysgjerrighet og toleranse på den ene siden, og kynisme, likegyldighet og arroganse på den andre. Det er mange grunner til dette, og blant de hyppige forklaringene er baserte på geografiske, historiske, språklige og politiske årsaker.

Landsdeler har lenge vært isolerte fra hverandre på grunn av sjø og fjell, og mange har tidligere vært stridende som bystater. Områder har vært underlagt fremmede stater og kulturer, og har tatt opp i seg ulike trekk og egenskaper fra dem. Det er dermed vanskelig å snakke om en egentlig italiensk identitet, og fortsatt siterer man ofte en av landsfedrene i hans ”Nå har vi laget Italia, nå må vi skape italienerne”. Det kan i dag være store forskjeller i atferd mellom personer fra nord og sør i landet, og likeså de fra kysten og de fra fjellene. Allerede på romertiden kalte de landet som ”de hundre byer”.

Akkurat som nordmenn er italienere meget stolte av sin vakre natur. Og det kan vel sies at man her også knytter skjønnheten sammen med dens livsnødvendige frukter. Det er derimot ikke bare gode åkrer og marker, rike fiskefangster og godt kjøtt man da tenker på, men også måten italienerne har inkorporert naturen i sine landsbyer, byer og samfunn. Det visuelle og estetiske ved en eng forsterkes av unik byggekunst eller historiske monumenter. Mange har kalt dette en ”antropomorfisering” av naturen, og italieneren har jo bekjempet en ofte motvillig natur på en siviliserende måte.

Den såkalte latinske arven har vært både positivt og negativt for Italia. Å være den naturlige arvtakeren til antikkens viktigste sivilisasjon rundt Middelhavet har gitt mange positive konsekvenser, som en følelse av å være i sentrum av Europa og Middelhavet. Det er derimot vanskelig å beholde denne posisjonen i 2000 år, og i dag er det kanskje snarere en følelse av å stå utenfor som dominerer. Italia er på en måte gitt en skjebne som et prestisjefylt land, som det ikke alltid har vært lett å realisere i praksis. At Vatikanet ligger midt i Roma har i tillegg skapt nyanser og lagt mer betydning inn i denne oppfattelsen. Katolisismen har også vært et viktig bindeledd som har forent italienere: den er av mange ment å være det eneste felles multiplum. Spesielt for Italia har vært det tette forholdet mellom selve kirkeinstitusjonen og den praktiske, religiøse livsførselen.

http://italia.webby.no/db/fileupload/via-nazionale.jpgItalia var på tiden for landets samling på midten av 1800-tallet et meget fattig land. Jo lenger sør man kom, jo verre var det,. Kombinert med religiøs fromhet skapte dette flere steder en identitet basert på ydmykhet og en evne til å klare seg tross problemene. Et fattig bondesamfunn kan fortsatt ses på som ekte, likeså den hardarbeidende fabrikkansatte. Man er til syvende og sist avhengig av egen innsats, men uten å glemme den sosiale forpliktelsen. Et annet aspekt av dette har vært en skepsis til autoriteter. De styrende i middelalderen benyttet det offentlige apparatet til å sikre sine personlige interesser, på bekostning av tanken om det offentliges beste. De havende klassene så ikke en motsetning mellom det personlige og det offentlige når lover skulle skrives og utøves. Det hjalp heller ikke at lovene ble skrevet på uforstålig vis for mange bønder og fattige. Et annet aspekt ved dette er at man kan finne maktsyn hos lavere klasser som går ut på at det er best å unngå maktposisjoner og kamp om makt.

Det har i tillegg vært sterke politiske motsetninger i hele etterkrigstiden mellom kommunister og katolikker /antikommunister. Vatikanets plassering midt i Roma har også bidratt til at kirken har hatt betydelig innflytelse over det politiske livet, mens på den andre siden støttet kommunistpartiet åpent Sovjetunionen til langt ut på 60-tallet. Det betyr at arven fra fascismen ikke ble enhetlig bearbeidet, men snarere forble kilden til uløste utfordringer de to motpartene i lang tid ikke klarte å sammarbeide om. Staten var med andre ord ute av stand til å løse problemene den hadde, og i kampen om den politiske makten ble upartiskhet og objektivitet ofret for interessenettverk. Dette er kanskje en av årsakene til at italienere har relativt liten tillit til politikere og statlige institusjoner, men kanskje også til hverandre.

Italienere er også ganske praktiske. Selv om de liker ideologier godt i religion og politikk, så er de fleksible når det kommer til faktiske handlinger. De kan sies å være dyktige til å omstille seg, og svært mange italienere har gode evner innen sosiale sammenhenger. Nordmenn er ofte strenge regelryttere i forhold. En mulig kilde til misnøye mellom norsk og italiensk kultur skyldes synes på punktlighet, selv om vi her på ta forbehold om geografiske forskjeller innad i Italia. En nordmann ønsker gjerne å være presis til avtaler, og kan derfor dra hjemmenfra timesvis før tidspunktet. En italiener har ikke dette indre kravet om å faktisk være på møtestedet til avtalt tid. Ikke for å vise mangel på respekt, men fordi man her snarere er vant til at avtaler ikke er mente som presise, men som angivende. Italienere kan godt vente 20 minutter på de som de skal møte, mens en nordmann da allerede er snurten på vei hjem igjen.

Et tips til kontaktsøkende nordmenn er å unngå temaer som mafia, Berlusconi og andre negative trekk ved Italia. Ikke fordi de benekter at dette er temaer som har skapt et dårlig ry for landet, men snarere for at det gjerne oppfattes som om du ønsker å stille de som du snakker med i et dårlig lys. Vi kommer dermed tilbake til det sagt ovenfor om at italienere er praktiske, de ser ikke negative trekk ved Italia som en god måte å skape kontakt på (selv om du forsøker å vise at du er interessert i landet og har kunnskaper om dets problemer). Prøv heller å få kontakt ved å snakke om kunst, fotball, lokal historie, mat, trafikk og andre mer hverdagslige og engasjerende emner. Og de er veldig intereresserte i å få vite om norsk klima og mat.

Og vi må nesten understreke at du helt sikkert vil møte mennesker som er helt ulike fra det vi har beskrevet her (som jo er personlige meninger, ikke en etablert sannhet). Så ha et åpent sinn...Finn et perfekt hotell i Italia

Gjennom det anerkjente hotellbyrået Hotell.no kan vi nå tilby hotell i alle prisklasser, fra vandrerhjem til luksushotell. Søk og bestill her:
Sponsede lenker

Mer reisestoff

Regn om valuta


Privacy Policy